Dla dziecka, dla dzieci

Najważniejsze jest dziecko. Zawsze i wszędzie. Dla rodzica każde dziecko jest najpiękniejsze, najlepsze, wyjątkowe. I takie być powinno. Rzeczywistość bywa jednak różna. Nie gorsza. Dalej kolorowa, chociaż może w innych barwach. Dzieci też mają swoje problemy. Mniejsze lub większe. Często nie umieją sobie z nimi poradzić, a rodzice też nie są w stanie pomóc. Na drodze staje też często biurokracja, system, wobec którego nawet najwięksi twardziele muszą często zmierzyć się z własną bezsilnością. 

Z myślą o dzieciach, ich problemach i braku odpowiedniej pomocy, w 2011 roku powstało Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Założyła je Malwina Górna. Chciała pomagać dzieciom, jednocześnie zaś widziała, jak uboga jest istniejąca na rynku oferta takiej pomocy. Miała dosyć bezdusznej biurokracji. Nie chciała spędzać tysiąca godzin na wypełnianiu kolejnych papierów, bezsensownych rozmowach o problemach. Chciała działać, pracować z dzieckiem, nie z biurokracją. Natychmiast, bez wypełniania tysięcy formularzy.  

Kilka słów o nas do was

Zebraliśmy najlepszy, najbardziej oddany swojej pracy zespół ludzi, prowadzących efektywną terapię dla wszystkich dzieci, które jej potrzebują, niezależnie od rodzaju czy skali problemu. To nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim mądrzy, ambitni, empatyczni, oddani swojej pracy ludzie. Są z nami psycholodzy, logopedzi i terapeuci. Wszystkich łączy miłość do dzieci i pragnienie, żeby pomagać im jak najlepiej. Częścią naszej pracy jest też ścisła współpraca z rodzicami, odpowiadanie na ich pytania, rozwiewanie obaw, pomoc przy domowej pracy z dzieckiem. Szkolimy nie tylko terapeutów (każdy rozpoczyna od stażu), ale też rodziców czy pracowników żłobków i przedszkoli, układamy programy terapeutyczne, nadzorujemy ich realizację. 

W swojej pracy opieramy się na Stosowanej Analizie Zachowania (ABA – applied behavior analysis), czyli terapii behawioralnej, uznawanej obecnie za najbardziej skuteczną metodę terapii dzieci z autyzmem. To metoda skuteczna nie tylko w przypadku całościowych zaburzeń rozwojowych, pracujemy też z dziećmi z mutyzmem selektywnym, MPD, SLI czy zaburzeniami zachowania. Każde dziecko przechodzi u nas kompleksowy proces diagnostyczny. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb dzieci. Pracujemy dokładnie z tym, z czym jest problem. Rozwijamy umiejętności i zachowania, które są potrzebne, a redukujemy te, które przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu. Chcemy aby efekty terapii były jak najszybciej wykorzystywane w życiu codziennym, dlatego codzienne zajęcia odbywają się w środowisku naturalnym dziecka: domu, przedszkolu czy szkole. Częstotliwość zajęć dostosowujemy indywidualnie. W przypadku terapii autyzmu to intensywne zajęcia w wymiarze 10-25 godzin tygodniowo. Pracujemy tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Nie ograniczamy się tylko do Warszawy, prowadzimy też terapię w trybie konsultacyjnym dla dzieci spoza stolicy. Obecnie jesteśmy w Łodzi i Suszu.