Malwina Górna

Założycielka Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja psychologia dzieci i młodzieży), absolwentka studiów podyplomowych – Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia oligofrenopedagogiczne. Pasjonatka pracy z dziećmi. Pracoholiczka w dobrym sensie tego słowa. To właśnie ona jest sercem całego Centrum. Nazywa problem dziecka i jego skalę (diagnoza nozologiczna), określa to, co dziecko umie, a czego jeszcze musi się nauczyć (diagnoza funkcjonalna), wdraża elementy terapii na samym jej początku. Tworzy programy terapeutyczne oraz procedury redukcji zachowań niepożądanych. Jest terapeutą głównym u wszystkich podopiecznych Centrum.

Jej doświadczenie wydaje się przekraczać lata określone w dowodzie osobistym. Wszystko zaczęło się w 2007r. „Zobaczyłam, że terapia behawioralna dzieci z autyzmem to czary” wspomina dzisiaj. Odbyła staż, a po nim przez 2 lata pracowała w ośrodku terapeutycznym w Trójmieście, prowadząc terapię dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi, SLI i innymi zaburzeniami. W trakcie studiów odbyła kursy z zakresu terapii behawioralnej przygotowujące do pracy z dziećmi z autyzmem. Uczestniczyła w obozach terapeutycznych. Chłonęła wiedzę, uczyła się, zbierała cenne doświadczenia. Kończąc studia była już pełnoetatowym terapeutą.

W latach 2010 – 2011 pracowała w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, gdzie objęła stanowisko terapeuty odpowiedzialnego. Po tej pracy nadeszła decyzja o przeprowadzce do Warszawy. Szybko zauważyła, że w mieście brakuje odpowiednich miejsc, które pomogłyby efektywnie i szybko dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi. To właśnie dlatego, w 2011 roku założyła Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka, szybko zjednując uznanie wielu rodziców. Dopiero tutaj w pełni realizuje swoją wizję pomocy, kontrolując zarówno tworzenie jak i wdrożenie programów terapeutycznych. W pełni oddana swojej pracy, prowadzi szkolenia dla terapeutów, rodziców, pracowników szkół i przedszkoli. Regularnie poszerza swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uczestnicząc w szkoleniach, kursach, konferencjach i stażach.

 

Marzena Pietroczuk

Magister pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej oraz absolwentka studiów licencjackich w zakresie pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła trzystopniowy kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce", szkolenie z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS - Picture Exchange Communication System (poziom I, Treningu umiejętności społecznych oraz Sensoplastyki (R) - trener I stopnia. Brała udział w obozach terapeutycznym organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.